!!! ZAPRASZAMY NA NASZEGO FACEBOOKA !!!
  • Dostawa

Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym For-Kids.com.pl realizowane są na terytorium całego kraju.


Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

  • przesyłka kurierska firmą spedycyjną
  • przesyłka priorytetowa Pocztą Polską (opcjonalnie)
  • przesyłkę paczkomatem
  • przesyłkę kurierem

W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki Kontrahent powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.

Przed przyjęciem towaru wysyłanego przesyłką kurierską lub pocztową Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności do złożenia przewoźnikowi żądania do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za wykonanie umowy przez Sklep. Reklamacje ilościowe nie mogą być dokonywane po odbiorze i nie będą rozpatrywane.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub operatora pocztowego musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

Przekazanie towaru kurierowi lub operatowi pocztowemu stanowi wykonanie zobowiązań Sklepu. Kontrahent ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu nadania przesyłki lub wydania towaru. Sklep nie odpowiada za zniszczenia towarów, w tym za ubytki lub utratę towarów powstałe w czasie transportu. Sklep podejmie wszelkie niezbędne czynności, aby dokonać na rzecz Kontrahenta przelewu swoich wierzytelności wobec przewoźnika w celu ewentualnego ich dochodzeniaSklep posiada następujące formy dostawy, które są narzucone z góry przez dostawcę dla pośrednika sprzedaży.

Paczkomaty 24/7
Wysyłka w 24 godziny
12,90 zł brutto
InPost Kurier
Wysyłka w 24 godziny
13,16 zł brutto
DHL (Przesyłka kurierska)
Wysyłka w 24 godziny
17,84 zł brutto
Kurier GLS
Wysyłka w 24 godziny
17,22 zł brutto